Frågor & Svar

Behöver solcellerna tvättas?

Du behöver inte tvätta solcellerna, regnet gör det!

Under vintern då panelerna är täckta med snö producerar de ändå inte el. Solcellerna är planerade för att klara tyngden.

Hur mycket väger solcellerna, håller taket? 

En solcell väger under 20 kg, så den ihopräknade tyngden på taket är ca 10 kg/m2. Panelernas tyngd är relativt lätta jämfört med t.ex. snö och orsakar inte problem för taket. 

Skiner solen tillräckligt i Finland för att utnyttja solceller?

I Finland producerar solkraftverken nästan lika mycket el som i Centraleuropa. Den långa och ljusa sommaren kompenserar för den mörka vintern och den svala luften förbättrar solpanelernas effektivitet. Produktionen är mest effektiv under sommaren.

Borde jag vänta på att tekniken utvecklas eller att priserna sjunker?

Solcellerna har utvecklats under en lång tid och effekten har förbättrats lite under åren. Priserna är rätt stabila.

Var tillverkas panelerna? 

Solpaneler tillverkas huvudsakligen i Asien. Det finns även tyska paneler på marknaden, men deras komponenter tillverkas för det mesta i Asien. Det viktigaste är att paneltillverkaren är en känd och pålitlig operatör. Istället för bara panelerna bör du jämföra helheten (paneler, ställningar, inverter och installation).

Producerar anläggningarna el även i mulet väder?

Ja. Mängden ljus är det väsentliga.

Är överskottsel värt att sälja?

Ersättningen är vanligtvis ca 4 cent/kWh. Överskottsel kan alltså bra säljas, men man skall inte bygga ett solkraftverk som är för stort.