Solenergi till jordbruk

Nu får du medlemsrabatt på solenergi från Lemkem och Rasol Oy! Från Lemkem hittar du lösningar för större gårdar och Rasol har lösningarna för mindre. Lemkem erbjuder dessutom medlemsrabatt på energisnål belysning. Du behöver FO-nummer för att få rabatt. Solenergiförmånen är avsedd för gårdar som behöver solenergilösningar för sin affärsverksamhet. Medlemsförmånen gäller inte egnahemshus eller stugor.

Din medlemsrabatt:

hos Lemkem stegvis varierande rabatt på solkraftverk

  • light (<20 kW) – 7,5 % rabatt
  • medium (21-39 kW) – 6 % rabatt
  • high (40 kW>) – 5 % rabatt
  • rabatt på belysningslösningar -10 %.

hos Rasol Oy

  • 6 % rabatt på alla solkraftverk

Båda leverantörerna har 10 års garanti på alla komponenter och installationer (solceller, ställningar, inverter) och service. Medlemsrabatten gäller jordbruk som behöver solenergilösningar. Medlemsförmånen gäller inte egnahemshus eller stugor.

Varför solenergi?

Är du orolig för de stigande energipriserna och funderar på att installera solceller? Du är inte ensam. Intresset för solceller har ökat kraftigt under de senaste åren. Gårdar och jordbruk lämpar sig extremt bra för solkraftverk med stora ytor att utnyttja. Solenergi är en lönsam och hållbar investering. Producera din egen el och ta steget mot smartare energilösningar redan idag!

Med hjälp av solceller får du bättre koll på dina energikostnader. Du kan ta elproduktionen i dina egna händer och även sälja vidare den energi som producerats i kraftverket. 

Understöd från NTM-centralerna

NTM-Centralerna beviljar 40 % understöd för solkraftsverksinvesteringar till gårdar. Med hjälp av understödet kan återbetalningstiden förkortas, till och med fem år. Du kan ansöka om understödet hos din lokala NTM-central fyra gånger per år. Den sista ansökningsdagen för i år är 15.10.2022. För att få understöd måste kostnaderna vara minst 17 500€.

Frågor och svar