Nissan

Bonus när du köper ny Nissan!

Du får en bonus värt 350 euro när du köper en ny Nissan. Gäller alla modeller och även kampanjbilar, men inte föreställingbilar. 

Bonusbelopp inklusive moms.

Hitta närmaste återförsäljare: nissan.fi

ANSÖK OM BONUS

Obs! Bonusansökan skall skickas in senast tre månader efter bilens första registreringsdatum.
Bilen ska vara registrerad på dig som medlem och du bör vara registrerad ägare (eller 1. innehavaren om bilen köpts på avbetalning) i minst sex månader för att erhålla bonus. Du får bonus även för en bil köpt med finansieringsavtal. I detta fall bonusen ansökas inom tre månader från bilens första registreringsdatum. Eventuella ändringar av rabatter och bonus kommer att reserveras.

Fyll i bonusansökan direkt här.