Jeep

Bonus vid köp av ny Jeep

Du får en bonus vid köp av ny Jeep. Bonusen betalas efter att bilen levererats. Bonus gäller köpet, som är gjort 1.5.2020 eller efter.

BONUS

750 € 

SÅ HANDLAR DU MED RABATT

Visa upp ditt medlemskort hos din Jeep återförsäljare och be om MTK Hankinnats avtalspriser.

Hitta närmaste återförsäljare: jeep.fi

Bonusbeloppet inkluderar moms.

ANSÖK OM BONUS

Obs! Bonusansökan ska skickas in senast tre månader efter leverans.
Bilen ska vara registrerad på dig som medlem och du bör vara registrerad ägare av fordonet i minst sex månader för att erhålla bonus. Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Fyll i bonusansökan: mtkhankinnat.fi/autobonus