Jeep

Bonus vid köp av en ny Jeep!

Du får en bonus vid köp av en ny Jeep. Bonus utbetalas efter att bilen levererats. Bonus gäller bilköp från och med 1.5.2020. 

BONUS

750 € 

SÅ HANDLAR DU MED RABATT

Visa upp ditt medlemskort hos din Jeep återförsäljare och be om MTK Hankinnats avtalspriser.

Hitta närmaste återförsäljare: jeep.fi

Bonusbeloppet inkluderar moms.

ANSÖK OM BONUS

Obs! Skicka in din bonusansökan inom tre månader efter första regisreringdatum.
Bilen ska vara registrerad på dig som medlem och du bör vara registrerad ägare av fordonet (eller 1. innehavaren om bilen köpts på avbetalning) i minst sex månader för att erhålla bonus. Du får bonus även för en bil köpt med finansieringsavtal. I detta fall bonusen ansökas inom tre månader från bilens första registreringsdatum. 

Rabatter och bonus gäller med reservation för eventuella ändringar.

Fyll i bonusansökan: mtkhankinnat.fi/autobonus