Bilbonus

Ansök om bilbonus senast 3 månader efter att du har fått bilen levererad

Du ansöker genom att kontakta:
Mail: info@mtkhankinnat.fi
Tel: +46 10 184 4498 (Sally Strömberg) eller 
+358 40 661 8699 (Merja Elomaa)

Vi behöver uppgifter om:
- Ditt namn (du ska stå som ägare till bilen)
- Ditt MTK eller mhy medlemsnummer 
- Din e-postadress
- Bilmärke och modell
- Registreringsnummer
- Köpdatum