MTK Hankinnat Oy:n henkilötietopolitiikka

Varmistamme, että henkilötietosi ovat suojattuina käyttäessäsi MTK Hankintojen sinulle tarjoamia palveluita ja sopimuksia. Henkilötietopolitiikkamme määrittää säännöt henkilötietojesi käsittelylle. MTK Hankinnat pidättää itselleen oikeuden muuttaa tätä henkilötietopolitiikkaa.

Henkilötietovastaava

MTK Hankinnat Oy (”MTK Hankinnat”) on tietosuojavastuullinen suorittamastaan henkilötietojen käsittelystä (kts. yhteystiedot alempana).

MTK Hankinnat on LRF Samköp AB:n ja Maa- ja Metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry:n (”MTK”) tytäryhtiö.

Pyydämme huomioimaan, sekä LRF että MTK käsittelevät henkilötiedot omien toimintojensa parissa kuten ne erikseen tiedottavat.

Mitä henkilötietoja me keräämme ?

MTK Hankinnat saavat henkilötiedot MTK:lta. Saatavia tietoja ovat nimet, tiedot MTK:n jäsenyydestä, tiedot yrityksestä (jos jäsen on yrittäjä) ja yhteystiedot. MTK Hankinnat käyttää jäsennumeroa ja y-tunnusta jäsenen tunnistamiseen ja/tai henkilötietojen hakemiseen MTK:n ja MTK Hankintojen välisen sopimuksen mukaisesti.

Edellä mainittuja henkilötietojasi täydennetään jatkossa kun käytät tarjoamiamme palveluita :

 • Hyödynnät yritys- tai asiakassopimusta jonkun MTK Hankintojen yhteistyökumppanin kanssa
 • Hyödynnät yritys- tai asiakassopimukseen liittyvää autobonusta jonkun MTK Hankintojen yhteistyökumppanin kanssa
 • Olet yhteydessä meihin, tilaat MTK Hankintojen uutiskirjeen, markkinointitiedotteen sekä ilmoittaudut ja osallistut MTK Hankintojen järjestämään tilaisuuteen.

Jos et halua luovuttaa henkilötietojasi MTK Hankinnoille, et voi käyttää ja hyödyntää palvelua, jonka mahdollistamiseksi MTK Hankinnat on pyytänyt henkilötietojasi.

Jos et halua, että MTK luovuttaa henkilötietojasi MTK Hankinnoille, pyydämme sinua olemaan yhteydessä MTK:hon tai MTK Hankintoihin (kts. yhteystiedot alempana).

Miksi MTK Hankinnat käsittelevät henkilötietojasi ja millä oikeudellisella perusteella?

MTK Hankinnat käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin ja seuraavin oikeudellisin perustein:

 • Henkilöllisyytesi tunnistamiseen ja MTK:n jäsenyyden todentamiseen. Tämä toimenpide perustuu etuuden oikeutukseen, haluamme varmistaa että MTK Hankintojen tarjoamat etuudet ovat MTK:n jäsenten saatavilla.
 • Yhteistyökumppaniemme kanssa tekemiesi sopimusten hallinnointiin. Tämä toimenpide perustuu etuuden oikeutukseen, haluamme varmistaa, että voimme tarjota sinulle sopimusten mukaiset alennukset.
 • Sinun ja MTK Hankintojen välisten sopimusten hallinnointiin. Tämä toimenpide on välttämätön voidaksemme toteuttaa ja noudattaa kanssasi tekemäämme sopimusta.
 • Sinun tai yrityksesi MTK Hankintojen yhteistyökumppaneilta tekemien ostojen tilastoimiseksi (ostohistoria), kuin myös sopimuskohtaisen liikevaihtoseurannan toteuttamiseksi. Tämä toimenpide perustuu hyväksymiseesi.
 • Suoramarkkinoinnin toteuttamiseen sähköpostilla ja muulla sähköisen viestinnän välineellä, sekä ostohistoriaasi perustuen (nk. asiakassegmentointi) lähettää kohdennettua suoramarkkinointia MTK Hankintojen ja MTK:n yhteistyökumppanien tuotteista ja palveluista, kuten kampanjoista. Tämä toimenpide perustuu hyväksymiseesi.
 • Suoramarkkinoinnin toteuttamiseen postitse, lähettää sinulle MTK Hankintojen ja MTK:n yhteistyökumppanien tiedotteita, uutiskirjeitä ja kampanjainfoa. Tämä toimenpide on osa markkinointiamme.
 • Asiakastilaisuuksien ja muiden vastaavien tapahtumien toteutukseen ja hallinnointiin. Tämä toimenpide perustuu haluumme suunnitella ja toteuttaa tapahtumia tai aktiviteetteja.
 • Jäsenyytesi uudelleen aktivoimiseksi MTK:ssa, jos jäsenyytesi on lakannut. Tämä toimenpide perustuu haluumme tarjota sinulle alennuksia MTK:n jäsenenä.
 • MTK Hankintojen palveluiden, tuotteiden ja toimintojen arviointiin, kehittämiseen ja parantamiseen. Tämä toimenpide tukee haluamme palveluidemme, tuotteidemme ja asiakkaidemme yhteisöllisyyden parantamiseen.
 • MTK Hankintojen oikeudellisten velvoitteiden toteuttamiseksi kuten kirjanpitolaki ja verolait edellyttävät. Tämä toimenpide toteutetaan täyttämällä voimassa olevan lain edellyttämät velvoitteet, jotka kohdistuvat MTK Hankintoihin.
 • Puolustamaan meitä oikeustoimia vastaan tai mahdollistamaan tarvittavat oikeustoimet. Tämä toimenpide on turvaamassa mahdollisuutemme puolustautua mahdollisia oikeussyytteitä vastaan tai ryhtyä oikeustoimiin.

MTK Hankintojen yksityiskohtaiset info-tekstit tietyille osa-alueille erittelevät tarkemmin tarkoitukset ja oikeudelliset perusteet.

Erityisesti hyväksymisestä ja etujen vertailusta

MTK Hankinnat vaatii hyväksyntäsi tiettyjen toimintojen suorittamiseen. Voit koska tahansa halutessasi peruuttaa jo antamasi hyväksynnän, mikä tarkoittaa että MTK Hankinnat ei sen jälkeen käytä tietojasi enää niihin tarkoituksiin, joihin olit antanut hyväksymisesi. Peruutus ei kuitenkaan vaikuta niiden toimintojen laillisuuteen, jotka MTK Hankinnat on jo tehnyt ennen hyväksynnän peruutustasi. Jos peruutat hyväksymisesi tai päätät olla antamatta hyväksymistäsi, et voi hyödyntää palveluita, jotka perustuvat hyväksymiseesi MTK Hankinnoille.

Jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu edunvertailun perusteella, voit ottaa yhteyttä MTK Hankintoihin saadaksesi tiedot syihin, joiden perusteella edunvertailu on toteutettu.

Erityisesti sähköpostin ja suoramarkkinoinnin hyväksymisestä

Kun MTK Hankinnat vastaanottaa sähköpostiosoitteesi, se tehdään yhteydenpitoa varten kanssasi MTK:n jäsenenä ja MTK Hankintojen asiakkaana, jotta MTK Hankinnat voi pitää sinut informoituna sekä tiedottaa sinulle tuotteista, palveluista ja kampanjoista, joita MTK Hankinnat ja yhteistyökumppanit tarjoavat. Jos sähköpostiosoitteesi on henkilökohtainen, haluamme saada luvan sinulta osoitteen käyttämiseksi suoramarkkinointiin. Jos et halua saada markkinointia sähköpostilla voit olla antamatta hyväksymistä,. Vaihtoehtoisesti voit peruuttaa jo antamasi hyväksyntä tai erityisesti kiellä kyseinen toiminto.

Erityisesti ostohistoriasta

Hyväksymisesi perusteella MTK Hankinnat yhdistää henkilötietosi ja tekemiesi hankintojen tiedot (ostohistoria). Siinä yhteydessä kun hankit asiakaskortin tai vastaavan joltakin MTK Hankintojen yhteistyökumppanilta MTK Hankintojen ja yhteistyökumppanin välisen sopimus-/alennussopimuksen perusteella, on mahdollista että ko. yhteistyökumppani pyytää hyväksymisesi hankintatietojesi luovuttamiselle MTK Hankinnoille. MTK Hankinnat tarvitsee nämä tiedot voidakseen todentaa miten yhteistyösopimuksia hyödynnetään ja miten näitä tietoja voidaan soveltaa palveluihin ja tarjouksiin sinulle ja muille MTK:n jäsenille. Ostohistoria liitetään eri toimittajilta saatuihin tietoihin, jotta MTK Hankintojen sopimuksista muodostunut liikevaihto saadaan summattuna.

Erityisesti asiakassegmentoinnista

MTK Hankinnat käsittelee henkilötietojasi, jotta kategorioiden perusteella voimme ylläpitää tilastot ja lähettää sinulle kohdennettua markkinointia MTK Hankintojen ja yhteistyökumppaniemme tuotteista ja palveluista. Henkilötiedot, joita MTK Hankinnat käsittelee asiakassegmentointia tehdessään, ovat pääasiassa sopimustietojasi MTK Hankintojen ja yhteistyökumppanien kanssa sekä ostohistoriatietoja.

Erityisesti oikeudesta evätä suoramarkkinointi

Sinulla on oikeus evätä henkilötietojesi käyttö suoramarkkinointiin. Jos kieltäydyt suoramarkkinoinnin vastaanottamisesta, MTK Hankinnat ei enää kiellon vastaanotettuaan käytä henkilötietojasi suoramarkkinoinnissa ja MTK Hankinnat ei enää voi tarjota sinulle kaikkia palveluita, kuten tiedottaa tulevista kampanjoista ja tarjouksista.

Jos et halua saada tietoja sähköpostilla tai muulla sähköisellä medialla, voit kieltää osaltasi nämä toiminnot.

Henkilötietojen luovutus ja vastaanottajat

MTK Hankinnat luovuttaa henkilötietoja MTK:lle ja MTK Hankintojen IT-palvelutoimittajille. Henkilötietoja luovutetaan rajoitetusti myös MTK Hankintojen yhteistyökumppaneille, jotta nämä voivat tarjota palveluitaan MTK:n jäsenille perustuen sopimuksiin MTK:n tai MTK Hankintojen kanssa. MTK Hankinnat on velvoitettu myös luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille mikäli laki näin edellyttää.

MTK Hankinnat toteuttaa tietojen luovutuksen yhteydessä tarvittavia turvatoimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi, kuten esim. henkilötietojen käsittelysopimuksessa nimetään.

Miten kauan tietoja taltioidaan

Henkilötietosi taltioidaan ainoastaan niin kauan kuin tietojen käsittely on tarkoituksen mukaista sovittujen asioiden toteuttamista varten.

Lähtökohtaisesti henkilötietosi taltioidaan niin kauan kun olet MTK:n jäsen.          Ostohistoria taltioidaan kuitenkin enintään 60 kuukautta siitä kun MTK Hankinnat on vastaanottanut tiedot. Myös markkinointitoimintoihin liittyvät tiedot, kuten tapaamiset, joihin olet saanut kutsun tai osallistunut, taltioidaan enintään 60 kk tapahtumasta.

Kun jäsenyytesi MTK:ssa on päättynyt, taltioi MTK Hankinnat henkilötietosi seuraavan vuoden ajan informoidakseen sinua mahdollisuudesta palata MTK:n jäseneksi. Jos olet ollut sopimussuhteessa MTK Hankintojen tai MTK Hankintojen yhteistyökumppanin kanssa, taltioidaan henkilötietosi enintään 3 vuoden ajaksi jäsenyytesi päättymisestä. 

Tarkemmat tiedot henkilötietojen taltioinnista solmittuasi sopimuksen MTK Hankintojen tai MTK Hankintojen yhteistyökumppanin kanssa löydät näitten sopimusten informaatioteksteistä.

Tilitiedot taltioidaan 18 kk, vaikka et enää olisi MTK:n jäsen, kirjanpitovaatimusten ja tilintarkastajien vaatimusten täyttämiseksi.

Kirjanpito taltioidaan 7 vuotta, vaikka et enää olisi MTK:n jäsen, lain vaatimusten täyttämiseksi.

Jos sinulla on ollut sopimus MTK Hankintojen kanssa, taltioi MTK Hankinnat ne henkilötiedot, jotka tarvitaan MTK Hankintojen oikeuksien varmentamiseen kunnes velvoite vanhenee, mikä tavallisesti toteutuu 10 vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä.

Sinun oikeutesi

 • Sinulla on oikeus saada tieto jos henkilötietojasi käsitellään, ja myös saada pääsy henkilötietoihisi (nk. rekisteriote), ja tiedot käsittelyprosessista.
 • Jos toteat että henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus vaatia tietojen korjaus.
 • Tietyissä olosuhteissa voit vaatia tietojesi karsimista tai että käsittelyä rajoitetaan. Rajoittamisella tarkoitetaan että henkilötiedot rajataan käytettäviksi vain tiettyihin erikseen määritettyihin tarkoituksiin.
 • Kun käsittely tehdään edunvertailun perusteella (esim. suoramarkkinoinnin tarkoituksiin) sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käyttö tähän tarkoitukseen.
 • Pyynnöstäsi sinulla on oikeus, tietyin edellytyksin, saada haltuusi ja siirtää tietyt henkilötietosi toiselle henkilötietovastaavalle, nk. tietojensiirto.

Jos haluat käyttää jotain yllämainituista oikeuksistasi ja jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä MTK Hankintoihin. Jos koet että olemme käsitelleet henkilötietojasi virheellisesti tai tietosuojalain vastaisesti voit tehdä valituksen Tietosuojavaltuutetun Toimistoon (kts. https://tietosuoja.fi/).

Onko sinulla henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä?

Ota yhteyttä MTK Hankintoihin, jos sinulla on kysyttävää. Voit myös kysyä sopimusehdoista, jäseneksi liittymisestä, tapahtumailloista ja autobonushakemuksista.

MTK Hankinnat
y-tunnus: 3091874-4
Postiosoite: Simonkatu 6, 00100 Helsinki
puhelin: +46 10 184 45 01
sähköposti: info@mtkhankinnat.fi

Tietosuojavastaava

Sanna Blomberg
sähköposti: sanna.blomberg@mtkhankinnat.fi 
Puhelin: +46 10-184 45 01

Pyydämme huomioimaan, että ylempänä mainitun ohella MTK Hankinnat voi eri yhteyksissä suostumuksellasi tiedottaa tietyistä henkilötietojen käsittelyistä.